top of page
Søk

NYE PRISER FRA 1 OKTOBER 2023

NYE PRISER PÅ LØFTEÅK OG SPREDEBOM


Fra 1 oktober 2023 må vi øke våre priser på løfteåk, spredebom og annet utstyr som ligger inn under dette.

Det er flere faktorer som gjør at vi må øke prisen. Våre priser på løfteåk/spredebom har vært uendret siden november 2020. Våre leverandører på råvarer har økt sine priser og med dagens kronekurs så blir vi nødt til å øke våre priser.

Vennligst ta kontakt med oss for ytterligere opplysninger og om dere trenger tilsendt nye prislister.

post@technomek.no

Comments


bottom of page